ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257

Products Hệ thống âm thanh công cộng Public Adress Systems Dòng Loa Trong Nhà Array LBC 3200/00

Dòng Loa Trong Nhà Array LBC 3200/00

Dòng Loa Trong Nhà Array LBC 3200/00


Mã: LBC3200/00
Mô tả ngắn:
  • Khu vực nghe mở rộng
  • Độ rõ giọng nói và âm nhạc tuyệt vời
  • Phân phát đồng đều âm thanh tự nhiên trong khắp phòng
  • Kết hợp lý tưởng của âm thanh tiên tiến và ứng dụng dễ dàng
  • Chứng nhận bởi EN 54‑24

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn