ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257


Column Loudspeakers

Column Loudspeakers


Mã: LA1-UW36-D, LA1-UW36-L
Mô tả ngắn:

Tốt cho bài phát biểu và tái tạo âm thanh nền
Đối với các ứng dụng nơi directivity là quan trọng
Độ nhạy cao
Khung gắn tường xoay được cung cấp như là tiêu chuẩn
Có màu đen hoặc trắng
MDF xây dựng
Phù hợp với các quy định cài đặt và an toàn quốc tế

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn