ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257


DINION IP dynamic 7000 HD

DINION IP dynamic 7000 HD


Mã: NBN-932V-IP
Mô tả ngắn:

High Dynamic Range để xem chi tiết ở vùng sáng và vùng tối đồng thời (106 dB với IAE)
Giảm tiếng ồn thông minh làm giảm băng thông và yêu cầu lưu trữ lên đến 50%
Tập trung cho việc lắp đặt nhanh chóng
Nội dung dựa trên phân tích cảnh tối ưu hóa xử lý hình ảnh
Hybrid hoạt động để dễ dàng di chuyển từ analog sang hệ thống IP

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn