ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257


MW1-RX-F1


Mã: MW1-RX-F1
Mô tả ngắn:

Bộ thu Micro không dây

Lựa chọn kênh tự động - 193 kênh UHF 
Công nghệ xử lý tín hiệu PLL 
Để bàn hoặc lắp trong Rack 19”

Thiết bị thu sóng không dây MW1-RX-F1 and MW1-RX-F2 là một phần của hệ thống micro không dây Bosch. Toàn bộ hệ thống bao gồm bộ nhận sóng không dây (MW1-RX-F1 or MW1-RX-F2), bộ phát sóng không dây đeo lưng (MW1-LTX-F1 or MW1-LTX-F2) kèm Micro cài áo, bộ phát sóng không dây.

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn