ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257

Products Fire Alarm Systems FPC-500 Conventional Fire Panel

FPC-500 Conventional Fire Panel

FPC-500 Conventional Fire Panel


Mã: FPC-500-2, FPC-500-4, FPC-500-8
Mô tả ngắn:

High-value modern optics - thích hợp cho các khu vực công cộng
LCD Plain text
Sẵn cho 2, 4 hoặc 8 dò vùng lên đến 64, 128 hoặc 256 máy dò
Tùy chọn sử dụng mô-đun EOL (EN 54-13 yêu cầu)

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn