ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257

Products Hệ thống báo cháy tự động Fire Alarm Systems FLM‑420‑NAC Signaling Device Interface Modules

FLM‑420‑NAC Signaling Device Interface Modules

FLM‑420‑NAC Signaling Device Interface Modules


Mã: FLM-420-NAC-S, FLM-420-NAC-D
Mô tả ngắn:

Thiết bị chuyển mạch quay cho thiết lập địa chỉ tự động hoặc bằng tay
Kiểm soát tín hiệu dòng điện thoại bằng cách đảo ngược cực
Kích hoạt đồng bộ của tất cả các thiết bị truyền tín hiệu kết nối với một mô-đun LSN qua FLM-420-NAC Signaling Interface Device Mô-đun
Mười tín hiệu đầu ra khác nhau thông qua LSN lựa chọn
Duy trì các chức năng loop LSN trong trường hợp gián đoạn dây hoặc ngắn mạch nhờ hai chất cách tích hợp

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn