ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257

Products Hệ thống báo cháy tự động Fire Alarm Systems FAS-420-TM Series Aspirating Smoke Detectors LSN improved versio

FAS-420-TM Series Aspirating Smoke Detectors LSN improved versio

FAS-420-TM Series Aspirating Smoke Detectors LSN improved versio


Mã: FAS-420-TM, FAS-420-TM-R, FAS-420-TM-RVB
Mô tả ngắn:

Để kết nối với các tấm lửa FPA-5000 và FPA-1200 với LSN cải tiến công nghệ
Cao khả năng miễn dịch lừa đảo báo động với LOGIC thông minh · Sens xử lý tín hiệu
Công nghệ nhận dạng nguồn lửa sáng tạo cho phép các vị trí chính xác của đám cháy được xác định chính xác bằng cách giám sát lên đến năm khu riêng biệt
Kiểm soát dòng khí sáng tạo bao gồm giám sát đơn lỗ phát hiện vật cản và vỡ
Lắp đặt và vận hành thử thực hiện dễ dàng bằng chức năng plug-and-play
Dễ dàng sử dụng để chẩn đoán FAS-ASD-DIAG Phần mềm chẩn đoán
Thực hiện đơn giản của quy hoạch hệ thống đường ống thông qua nguyện vọng cấp bằng sáng chế giảm tấm phim
Bảo tồn chức năng loop LSN trong trường hợp gián đoạn dây hoặc ngắn mạch thông qua hai cách ly tích hợp

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn