ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257

Services Tư vấn và thiết kế

Tư vấn và thiết kế

There are no translations available.

Tư vấn giải pháp công nghệ Bảo vệ An ninh - An toàn

Tri thức - Kinh nghiệm – nhiệt tình, tất cả điều đó luôn được phản ánh trong các giải pháp tư vấn của ECOME JSC

 Xã hội càng phát triển càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao trong mọi ngành nghề. Bảo vệ an ninh và an toàn là một nghề không những chỉ đòi hỏi giàu kinh nghiệm mà còn phải có tri thức hiện đại về lĩnh vực này để theo kịp với sự phát triển của kinh tế, xã hội.

 Tư vấn và thiết kế An ninh - An toàn là một trong những dịch vụ của ECOME JSC.

 

 Các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn cao và nhiệt tình sẽ giúp bạn nhận diện được những vấn đề tồn tại, dự báo những vấn đề có thể phát sinh và đưa ra giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực:

 

DV

 

  • Khảo sát, đánh giá theo yêu cầu về bảo vệ An ninh - An toàn phòng cháy và chống cháy
  • Tư vấn, thiết kế hệ thống kiểm soát truy nhập
  • Tư vấn, thiết kế hệ thống an ninh, hạ tầng mạng tòa nhà và truyền thông
  • Tư vấn, thiết kế hệ thống âm thanh
  • Huấn luyện - đào tạo chuyển giao công nghệ về Bảo vệ An ninh - An toàn

 

Giải pháp của chúng tôi đảm bảo đáp ứng, phục vụ được các thị trường Xây dựng tòa nhà,  An ninh tích hợp, Truyền thong và Hạ tầng mạng doanh nghiệp.

 

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn