ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257

Công trình Cung cấp hệ thống âm thanh

Cung cấp hệ thống âm thanh

There are no translations available.

 1. Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh chuyên dụng cho căn hộ chung cư cao cấp - Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và nội thất SETFIL

Dự ánCung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh chuyên dụng cho căn hộ chung cư cao cấp - công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và nội thất SETFIL

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và nội thất SETFIL

Năm thực hiện: 2013

2. Hỗ trợ nhà thầu cơ điện Cung cấp thiết bị hệ thống âm thanh và camera giám sát lắp đặt tại Khách sạn quốc tế Lào Cai 

Dự án: Cung cấp hệ thống âm thanh và camera giám sát an ninh tại khách sạn Quốc tế Lào Cai

Chủ đầu tư: Công ty liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai

Năm thực hiện: 2014

ảnh âm thanh 

 

 

 

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn