ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257

Công trình Cung cấp hệ thống Access control

Cung cấp hệ thống Access control

There are no translations available.

Cung cấp hệ thống kiểm soát vào/ra cho văn phòng Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Dự án: Cung cấp hệ thống Access control cho Văn phòng Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Địa chỉ: 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Sản phẩm cung cấp: Hệ thống kiểm soát vào/ra

Năm thực hiện: 2013

vào.ra

 Hình 1: Hình ảnh cổng từ Swing barrier

acssess

Hình 2: Đầu đọc thẻ của Bosch


 

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn