ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257


FLEXIDOME AN outdoor 5000

FLEXIDOME AN outdoor 5000


Mã: VDN-5085-V311, VDN-5085-V911, VDN-5085-V921, VDN-5085-VA11
Mô tả ngắn:

Siêu cảm biến độ phân giải cao 960H
Phạm vi High Dynamic để xem chi tiết sáng và bóng tối cùng một lúc
Chống lại sự tác động và phá hoại, weatherproof housing
Truyền thông từ xa thiết lập và kiểm soát
Dễ dàng cài đặt

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn