ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257


DINION capture 7000

DINION capture 7000


Mã: VER-D2R1-1, VER-D2R2-2, VER-D2R3-1, VER-D2R4-1
Mô tả ngắn:

Công nghệ DINION 2X sản xuất rõ ràng, nhất quán, hình ảnh biển chính xác
Hệ thống đêm Capture Imaging đảm bảo 24/7 hiệu suất và loại bỏ ánh sáng chói đèn pha
Nâng cao Ambient Bồi thường giảm thiểu các tấm chiếu sáng quá mức cho cải thiện độ chính xác ALPR
Chế độ chụp ảnh có thể điều chỉnh cho phép cấu hình các đặc tính tấm khu vực
Camera để nhận dạng xe

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn