ECOME TRADING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (ECOME., JSC)

Add: The 21st floor, N07-B2 Tower, Duy Tan Str, Dich Vong Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam. Tel: +84 4 62978257


AUTODOME 600 Series Analog PTZ Camera

AUTODOME 600 Series Analog PTZ Camera


Mã: VG5-613-CCS, VG5-623-CTS, VG5-613-ECS, VG5-613-PCS, VG5-614-ECS
Mô tả ngắn:

Sự lựa chọn của 550 TVL 36x hoặc 28x ngày / đêm với máy ảnh zoom 12x kỹ thuật số và phạm vi hoạt động rộng
Progressive scan cung cấp hình ảnh mịn và rõ ràng khi xem chi tiết trong một hình ảnh chuyển động

Google Plus

Bookmark

Bussiness

Public adress & conferencing: Video công cộng và hội nghị
ProSound: Âm thanh chuyên nghiệp
Video Station: Trạm camera
Acess Control: Điều khiển truy nhập

Contact

Add: Floor 21,  N07-B2 buiding, Duy Tan street, Dich Vong Ward, Cau Giay district; Ha noi
Tel: (84-4) 62978257
Fax: (84-4) 62695556

Email: sales@ecome.vn, Website: www.ecome.vn